obchodní společnosti

Střechy Praha s.r.o.

se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4

identifikační číslo: 26447126

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82829

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.strechy-praha.cz

Ochranu osobních údajů ošetřuje článek 7. našich obchodních podmínek. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.

7.2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:

- doručení vstupenky kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek;

- identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.

7.3. Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.

7.4. Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.

7.5. Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Celé znění obchodních podmínek naleznete zde.